woensdag 27 april 2016

Koud en natte Koningsdag


Afgelopen week hadden we ondanks de lage temperaturen nog regelmatig het voorjaarsgevoel. Dat goldt ook voor de natuur om ons heen. Volop bedrijvigheid en ik zag op een gegeven ogenblik zelfs een koppel berg eenden die bij ons op zoek gingen naar een geschikte nestgelegenheid. Ook de fazanten waren volop bezig.


Nu vandaag op Koningsdag is het net als gisteren, guur, koud en nat. De insectenetende vogels hebben het moeilijk. Vooral die het moeten hebben van vliegende insecten zoals de zwaluwen. Maar ook de andere vogels en fazanten bv zitten er maar troosteloos bij zoals deze fazantenhaan die ik net even op foto kon vastleggen en waar het voorjaarsvuur ook tijdelijk gedoofd lijkt te zijn....Op veel hokken zal het nu ook niet meevallen om de vorm er op te krijgen