woensdag 13 april 2016

Wonder der natuur


De wonderen van de natuur, zoals je op deze foto van de steeds meer voorkomende zilverreiger goed kunt zien, zijn van een adembenemende schoonheid. We kunnen er veel van leren, als je het tenminste wilt zien. Onder andere de aerodynamica, de vorm van de vleugel die past bij het vlieggedrag van iedere vogel, maar ook het hebben van een volle vleugel op de momenten dat het er op aan komt.

De natuur heeft dat perfect geregeld met natuurlijke sturingselementen. Licht en voeding zijn de zaken waar het allemaal om draait en waar het lichaam en de hormoonhuishouding vooral op reageert. Ook in de duivensport behoren die zaken tot de belangrijkste middelen die tot onze beschikking staan om op rui, drift, energie etc. te sturen.