zondag 23 december 2018

Nieuwe seizoen is begonnen!


Zoals op zoveel hokken zijn we dit weekend ook aan de slag gegaan om de kwekers, die er klaar voor waren, te gaan koppelen. Het loopt allemaal naar wens, ondanks dat je elk uur opnieuw naar de hokken moet lopen om alles in goede banen te leiden. En zoals altijd valt het uiteindelijk weer mee hoe snel ze hun plek gevonden hebben.

Samen in de broedschotel...…..
Een goede voorbereiding scheelt enorm en dan bedoel ik vooral het bij elkaar plaatsen van met name doffers die elkaar redelijk tot goed verdragen. Een vervelende dominante klier kan de sfeer in een complete afdeling zodanig beïnvloeden dat de rest door de stress compleet uit zijn doen is.

Harmonie!
Ik hecht stevig aan een goede relaxte sfeer op het hok. Soms is het een individu dat te dominant is en soms liggen bepaalde doffers elkaar gewoon niet en blijven maar knokken.


Probleem is dat het vaak niet de slechtste duiven zijn die dit gedrag vertonen dus probeer ik de samenstelling van een afdeling zodanig te regelen dat er een goed evenwicht ontstaat.


Dit jaar had ik een doffer die zó dominant was dat ik hem maar alleen op een afdeling heb geplaatst. Gezien zijn kwaliteiten heb ik dat voor hem over.


Om te voorkomen dat hij daardoor geen prikkels van buitenaf meer krijgt en zelf zijn venijn verliest, heb ik daarvoor ook wat maatregelen genomen.

Een probleem dat je vaak ziet optreden bij kweekboxen, waar de doffers als oude humeurige uitgebluste mannetjes hun dagen zitten te slijten...Daar kom ik later nog op terug