woensdag 23 januari 2019

Sporen in de sneeuw

Gisteren en vannacht is er op de meeste plaatsen in het land een dik pak sneeuw gevallen. Voor de duiven maakt het weinig verschil. Het enige wat anders is dat wanneer je lichtplaten op het hok hebt, het gelijk een stuk donkerder in het hok wordt als de sneeuw blijft liggen.

Ik ben elk jaar blij met een mooi pak zuivere sneeuw die er de volgende ochtend nog maagdelijk bij ligt. Hét moment om te gaan sporen zoeken zodat je een beeld krijgt wat er zoal om je hokken en op je erf rondspookt. Dus vanochtend vóór ik de honden los liet zelf eerst op pad geweest en genoten van hetgeen je dan kunt zien, als je er tenminste oog voor hebt.

Van een aantal sporen heb ik wat foto’s gemaakt die ik hieronder zal plaatsen. Als je op de foto klikt krijg je het originele formaat te zien…..

Update: N.a.v. verschillende vragen hoe ik de sporen van marterachtigen onderscheid in die van bv een steenmarter, bunzing, hermelijn of wezel. Ik houd een grof gemiddelde aan van de lengte van een spoor en deel dat telkens door 2. Zo heeft een gemiddeld steenmarter-spoor een lengte rond de meter, bunzing rond de 50cm , hermelijn rond de 25 cm en wezel daar weer de helft van. Ik ga dan van gemiddelde lengtes uit bij gemiddelde snelheid. Logischerwijs krijg je uitschieters naar boven en beneden bij een marterachtige op zoek naar voedsel of één die op de vlucht slaat. Vandaar het gemiddelde als richtpunt.

Spoor van een rat. Je ziet de staartafdruk bij de pijl


Een hermelijn en een rat hebben gedronken bij het wak in de sloot. Het gangspoor van de hermelijn komt van rechtsboven en de rat van boven uit de oever


Loopspoor van een fazant

 

Onder de duiker van de sloot overwintert een waterhoentje. Hij is even op het land naar voedsel wezen zoeken. Zie pijl


Ook een kat heeft zich de toegang tot het erf verschaft door over het hek te springen

Klik op de foto's voor het origineel