zaterdag 30 maart 2019

Nogmaals de Spotvogel


Gisteren noemde ik de Spotvogel als een van de broedvogels die bij ons tot nu toe ieder jaar broedt. Dat de vogel mij bijzonder intrigeert komt voornamelijk door zijn trekgedrag, waarbij hij enorme afstanden overbrugt. Hij vertrekt uit zijn overwinteringsgebied meestal begin maart en duikt hier dan begin mei op om te gaan broeden.

Eind juli begin augustus vertrekt hij al weer richting zuidelijk Afrika. Wat dat betreft vergelijkbaar met de eveneens tot de verbeelding sprekende Gierzwaluw. Ik kreeg de vraag hoe ik zo zeker weet dat het de Spotvogel betreft, want ze lijken veel op bv de Fitis, Fluiter, Bosrietzanger en je zou ze zelfs met de Grasmus kunnen verwarren, welke soorten hier overigens ook op het erf broeden.

Goede vraag, want ik ben daar de laatste zomer nog serieus mee bezig geweest. Ik had de zang van een Spotvogel op internet gevonden en speelde dat deuntje in de buurt van het nest af. Gelijk reageerde de Spotvogel daarop en zong iedere keer exact hetzelfde deuntje na wat ik liet horen. Dit terwijl ik hem niet zag. Later lukte het mij bij het af en aan vliegen tijdens het voeren van de jongen, om een plaatje te schieten van deze bijzondere vogel die helaas op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels staat.